Relativitet: teorin som revolutionerade vår syn på universum av Jeffrey Bennett

,

På ett tydligt och tillgängligt språk får vi veta hur relationerna mellan vita dvärgar, supernovor, neutronstjärnor och svarta hål ser ut.

Författaren visar att alla kan greppa grunderna i Einsteins båda teorier – den allmänna relativitetsteorin och den speciella relativitetsteorin.  Einsteins teorier påverkar allas vår vardag och ligger till grund för många praktiska teknologiska tillämpningar, som till exempel navigeringssystemet i våra mobiltelefoner. Den icke-matematiska vinklingen ger oss vanliga människor en smak av hur relativitetsteorierna fungerar och varför de är så viktiga för vetenskapen och sättet vi ser på vår plats i universum.

”När man närmar sig ljusets hastighet närmar man sig tiden noll”. Så sa någon av mina lärare i skolan. Och det är sant. Det finns en matematisk formel för detta men Jeffrey Bennett beskriver detta med ord på ett betydligt enklare sätt.

I boken får vi lära känna Ben – som försöker dopa sig så att han kan springa ifatt och förbi ljuset. Men vi bekantar oss även med Al som befinner sig på ett rymdskepp, och vi i ett annat, som gör olika observationer för att visa på Einsteins relativitetsteori(er).

Tvärtemot en vanlig föreställning säger Einsteins teori inte att ”allt är relativt”. Den speciella relativitetsteorin har däremot fått sitt namn av att all rörelse är relativ.

Namnet relativitetsteorin är mycket träffande eftersom rörelsens relativitet utgör en grundläggande del av teorin. Men ur en annan syvinkel är namnet missvisande, för hela teorin vilar faktiskt på antagandet av två absoluta fenomen i universum:

  1. Naturlagarna är de samma för alla.
  2. Ljusets hastighet är den samma för alla.

”Absurt sa Newton”. Det som Newton ansåg vara absurt var inget mindre än hans egen gravitationsteori. Även om den beskrev det den skulle, stod det klart för honom att den stred mot all logik. Märkligt nog bekymrade detta inte fysikerna nämnvärt under de följande tvåhundra åren, men det bekymrade Einstein.

Gjorde snillet Einstein någon gång en tabbe? Strax efter det att Einstein hade publicerat sin allmänna relativitetsteori insåg han att ekvationerna hade en ganska problematisk konsekvens: eftersom all material drar till sig annan materia till följd av gravitationen antydde hans ekvationer att universum inte kunde vara stabilt. Idag vet vi att universum expanderar. Drygt ett årtionde efter det att Einstein hade publicerat sin allmänna relativitetsteori bekräftade Edward Hubble (ja, han med teleskopet) att universum borde expandera. Einstein hade försökt förklara problemet med sina ekvationer och ett statiskt universum med en kosmologisk konstant. Detta var ett av de få tillfällen i sin karriär som Einstein anpassade sin teori efter en förutbestämd uppfattning om universum som saknade belägg. Och han kallade det sin största tabbe.

Det är vetenskapligt, vackert och vindlande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

10 − 5 =