Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

 

Fotbollsplan, gungor, lekställningar, rökruta, övergångsställen, sandlådor, bandyspel, träd och buskar – så minns jag min egen skolgård under 60- och 70-talen.

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

I sin intresseväckande bok redogör författarna (Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund) för den svenska skolgårdens historia utifrån historiskt källmaterial och människors minnesberättelser. De beskriver hur skolgården tagit form och förändrats som koncept, hur den fysiskt har formgetts och utvecklats, och hur den har använts för social samvaro.

Skolgården har en historia som sträcker sig åtminstone 400 år tillbaka i tiden. Se här vilket ”modernt” citat:

”Skolan själv skall vara en angenäm plats, som tar sig prydlig ut både inuti och utanpå. Inuti skall den utgöras av en ljus, snygg sal med tavlor överallt: porträtt at berömda män, kartor, historiska bilder eller ornament av något slag. Vad åter det yttre beträffar, skall en öppen plan för promenad och lekar ligga framför skolhuset (sådant får till intet pris nekas ungdomen, såsom nedan i sinom tid skall visas) och dessutom en trädgård, dit barnen ibland får komma in och njuta anblicken av träd, blommor och örter. Blir det så ordnat, skall barnen sannolikt gå till skolan lika gärna som ut på marknaden, där de alltid får se och höra något nytt.”

Johann Amos Comenius, cirka 1630.

Ända sedan 1600-talet har skolgården ansetts vara en central del av skolmiljön, men vad man använt den till har varierat – allt från skolfängelser, exercisplatser, rökrutor eller grönsaksland, berättar Anna Larsson, en av forskarna som är aktuell med en bok om de svenska skolgårdarnas historia.

Läs om en intressant historia, med flera fotografier,  som garanterat kommer att väcka era barndoms- och skolminnen till liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tretton + femton =